TŁUMACZENIA

Z JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO NA JĘZYK POLSKI
Z JĘZYKA POLSKIEGO NA JĘZYK HISZPAŃSKI

 

TŁUMACZENIA PRZYSIĘGŁE
Tłumaczenia wymagające uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego (akty urodzenia, ślubu, dokumenty samochodowe, akty notarialne, zaświadczenia, świadectwa szkolne, tytuły naukowe, itp.).

TŁUMACZENIA ZWYKŁE
Teksty o charakterze ogólnym nie zawierające terminologii specjalistycznej (korespondencja, materiały reklamowe, proste instrukcje obsługi, prezentacje multimedialne, itp.).

TŁUMACZENIA SPECJALISTYCZNE
Teksty zawierające terminologię specjalistyczną, wymagające wiedzy z danej dziedziny lub konsultacji ze specjalistą (prace naukowe, publikacje, opisy techniczne, projekty), teksty prawne (umowy, akty prawne).

TŁUMACZENIA TEKSTÓW DO PUBLIKACJI
W ramach tłumaczenia zapewnia się korektę. Dodatkowo istnieje możliwość przygotowania do druku i usługi wydawniczej.

TŁUMACZENIA STRON INTERNETOWYCH
Lokalizacja stron www.

TŁUMACZENIA USTNE
Tłumaczenia przysięgłe, symultaniczne, konsekutywne podczas spotkań, negocjacji, konferencji, targów, itp.

ul. Racławicka 60, 30-017 Kraków
tel: +48 800 355 881, +48 692 758 714
fax: 012 378 92 91
www.multiverde.eu
multiverde@multiverde.eu